Prawo rodzinne

Jako Adwokat posiadam szerokie i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. W zakresie moich usług znajduje się prowadzenie spraw o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi. Moja osoba skupia w sobie kompetencje prawnika, adwokata i radcy prawnego, a czasami i psychologa albowiem z doświadczenia wiem, z jakim ładunkiem emocjonalnym te sprawy wiążą się dla moich Klientów. Pozwala mi to na doskonałe przygotowanie do każdej sprawy, jak również zapewnienie wsparcia dla moich Klientów w tym trudnym dla nich czasie.

W zakresie moich usług mam także sprawy o ustanowienie, pozbawienie, zawieszenie oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej. Zajmuję się także prowadzeniem postępowań w sprawach o ustanowienie opieki nad dzieckiem. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej sprawy nie postępuję według schematów, a zawsze staram się prowadzić sprawy z powodzeniem dla Klientów.

Prowadzę także sprawy z zakresu majątków małżonków. Jako adwokat zajmuje się podziałem oraz ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Podejmuję również sprawy o zarządzanie majątkiem wspólnym. We wskazanym zakresie udzielam porad prawnych, sporządzam stosowne dokumenty, pisma procesowe, a także reprezentuję moich Klientów przed sądami oraz prowadzę według ich woli rozmowy ugodowe.

Moje doświadczenie pozwala na prowadzenie spraw dotyczących rozstrzygania oraz zarządzanie majątkiem dziecka. Do zakresu prowadzonych przeze mnie spraw należy także regulacja spraw bezpośrednio związanych z kontaktami z dzieckiem. Zajmuję się również prowadzeniem postępowania dotyczącego ustalenia oraz zaprzeczania ojcostwa czy macierzyństwa. Mam także doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących uznania dziecka oraz unieważnienia uznania dziecka.

Tak już jest, że w życiu bywa okres radości z posiadania rodziny oraz czas, w którym należy o nią walczyć. Warto wówczas zadbać o dobre prowadzenie postępowania, ponieważ sprawy te zazwyczaj związane są z silnymi emocjami, dotyczą najważniejszych sfer życia, a zatem przebieg ich bywa dramatyczny i bardzo stresujący dla stron. Ponadto emocje często powodują, iż postępowanie jest prowadzone nieskutecznie i w sposób, który później nie może zostać w żaden sposób naprawiony . Moim obowiązkiem jest w tym trudnym czasie zadbać o swoich Klientów i prowadzić sprawy zgodnie z ich najlepiej pojętym interesem.