Prawo karne

Kancelaria świadczy również usługi w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń. Reprezentuję moich Klientów przed Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym. Zajmuję się obroną podejrzanego, oskarżonego, a także występuję w imieniu pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego. Biorę udział w postępowaniach przed organem prokuratorskim oraz w postępowaniach sądowych. Moje kwalifikacje pozwalają także na wnoszenie apelacji, skarg kasacyjnych, zażaleń oraz prywatnych aktów oskarżenia. Mam także doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych dotyczących postępowania karnego, wykroczeń, czy procedury karnej.

Prowadzę profesjonalną pomoc w sprawach takich jak:

 • przestępstwa przeciwko mieniu;
 • przestępczości zorganizowanej;
 • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu;
 • przestępstwa przeciwko wolności;
 • przestępstwa związane z posiadaniem, zażywaniem oraz obrotem narkotykami;
 • przestępstwa o charakterze seksualnym;
 • przeciwko czci i nietykalności seksualnej;
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu komunikacji;
 • przestępstwa korupcyjne;
 • przestępstwa gospodarcze;
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów;
 • przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

Kancelaria zapewnia Państwu prowadzenie spraw w sposób kompleksowy, od początku do końca, analizę indywidualną każdej sprawy, a przede wszystkim dążenie do rozstrzygnięcia, które będzie satysfakcjonujące dla moich Klientów. Moje doświadczenie i praktyka w zawodzie pozwala na profesjonalne kontakty z wszelkimi organami prawa oraz prowadzenie doradztwa w zakresie prawa karnego i nie tylko