Prawo cywilne i handlowe

Wiele spraw sądowych, z którymi zwracają się do mnie moi Klienci, dotyczy szeroko rozumianego prawa cywilnego. Oferuję Państwu prowadzenie spraw takich jak stwierdzenie nabycia praw do spadku i podział spadku, zachowek, o ochronę szeroko pojętych dóbr osobistych, roszczenia z tytułu niewykonania wszelkiego rodzaju umów handlowych, w szczególności odzyskiwanie zapłaty od niesolidnych kontrahentów, a także spraw z zakresu prawa pracy.

Moje wieloletnie doświadczenie adwokackie w tej dziedzinie pozwala na to, aby wierzyć w przekonanie, że sprawiedliwość nie obroni się sama. Każdego Klienta i jego sprawy traktuję indywidualnie, o czym świadczą moje dotychczasowe sukcesy zawodowe. Sprawy, które prowadzę zawsze dokładnie analizuję i szukam rozwiązań, które pozwolą, aby Klienci mogli osiągnąć zamierzony cel szybko oraz z zadowalającym skutkiem.

W zakresie moich usług znajdują się porady dotyczące prawnych aspektów współwłasności, umów najmu i dzierżawy nieruchomości. Postępowanie dotyczące praw do nieruchomości rozpoczynam od wykonania analizy stanu prawnego posiadłości, również obciążonych hipotecznie. Zajmuję stanowisko w sprawach takich jak umowy między nabywcami a developerami czy spółdzielniami mieszkaniowymi.

Prawo cywilne obejmuje również takie przypadki, jak błędy w sztuce lekarskiej, czy inne wypadki powodujące szkodę majątkową i niemajątkową. Zajmuję się zatem również prowadzeniem postępowania w sprawie błędów lekarskich, wypadków i uzyskiwaniem dla moich Klientów jak najwyższych kwot odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Reprezentuję również swoich Klientów w zakresie spraw wynikających z zawartych lub planowanych umów (umowy najmu, zlecenia, o dzieło, darowizny, pożyczki, kupna-sprzedaży i wiele innych). W celu pozyskania szczegółowych informacji dotyczących działalności z zakresu prawa cywilnego i handlowego zachęcam do kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.