Oferta dla klientów indywidualnych

Kancelaria obsługuje klientów indywidualnych we wszystkich dziedzinach prawa. Posiadana wiedza oraz nabyte doświadczenie pozwalają zaoferować Państwu usługi prawne obejmujące konsultacje indywidualne, w tym także za pośrednictwem Internetu, sporządzanie umów, pism procesowych oraz reprezentowanie Państwa w postępowaniach sądowych, w szczególności w zakresie:

  • prawo cywilne (prawo rzeczowe, prawo spadkowe, obrót nieruchomościami, odzyskiwanie nieruchomości, w tym utraconych na podstawie dekretu warszawskiego, postępowania o zapłatę),
  • prawo rodzinne (podział majątku, postępowania w sprawach o rozwód, postępowania w sprawach o alimenty),
  • prawo karne (postępowania karne oraz postępowania w sprawach wykroczeń),
  • prawo pracy (postępowania dotyczące roszczeń ze stosunku pracy, zakaz konkurencji, mobbing),
  • prawo administracyjne (reprezentacja przed organami publicznymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących cudzoziemców, prawa farmaceutycznego, prawa budowlanego, prawa podatkowego, ochrony roślin)